Aktualności


W A K A C J E W A K A C J E W A K A C J E W A K A C J E W A K A C J E W A K A C J E


ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH 1 września 2014 r.
klasy trzecie, godzina 8.00 - 9.00
klasy drugie, godzina 9.00 - 10.00
klasy pierwsze, godzina 10.00 - 11.00Archiwum wiadomości - rok szkolny 2013/ 2014